SEPET

Toplam Tutar: {sepettotal}

ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.nudeglass.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İçmeler Mahallesi D100 Karayolu Cad. No: 44A 34947 Tuzla / İstanbul adresinde mukim Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Paşabahçe” olarak anılacaktır).

b) www.nudeglass.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Paşabahçe’nin sahip olduğu “Nude” markasına ait internet sitesi www.nudeglass.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.nudeglass.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Paşabahçe bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Paşabahçe tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Paşabahçe’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Paşabahçe’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.nudeglass.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.nudeglass.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.nudeglass.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Paşabahçe’yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Paşabahçe üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan ayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Paşabahçe, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.nudeglass.com internet sitesinin kullanılmasından ayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Paşabahçe’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Paşabahçe’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Paşabahçe’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Paşabahçe’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Paşabahçe’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.nudeglass.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Paşabahçe mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Paşabahçe tarafından www.nudeglass.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Paşabahçe kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Paşabahçe, üyenin www.nudeglass.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Nude web sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında tüm Paşabahçe, bağlı bulundukları Nude ile aynı şirketler topluluğu içinde yer alan başta Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı diğer kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Nude web sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Paşabahçe iştiraki olan diğer şirketler tarafından kullanılmasına, işlenmesine ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Paşabahçe ve iştiraki olan diğer şirketler tarafından kullanılmasına, işlenmesine ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Paşabahçe ve iştiraki olan diğer şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Paşabahçe ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Nude müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

3.14. Paşabahçe, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Paşabahçe’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Paşabahçe ve Nude web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da aylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Paşabahçe, Nude web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Nude web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Paşabahçe, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Üye, Paşabahçe’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. Maddesi uyarınca münhasır delil teşkil ettiğini kabul etmektedir.

3.19. Paşabahçe, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme

SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Paşabahçe tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Paşabahçe üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Uyuşmazlıkların çözümünde ve bu sözleşmenin yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

6. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

7. Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. ve iştiraki olan diğer şirketler, müşterilerinden edindiği kişisel bilgileri (isim, yaş, medeni durum, e-posta adresi, telefon numarası gibi) sadece kendi bünyesinde kullanacak, üyenin bilgisi ve onayı dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak, üçüncü kişilere karşı bu bilgilerin gizliliğini muhafaza edecek, faaliyeti dışında ve gerekli olmadıkça kullanmayacaktır. Resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi ve mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapılmak zorunda kalınması durumu işbu gizlilik yükümlülüğünün ihlali sayılmaz.

8- İşbu Satış Sözleşmesi 10 yıl süre Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. ile gereği halinde tarafından muhafaza edilecek, bu süre içinde dilediği zaman masrafı kendisine ait olmak üzere posta ile Müşteri’ye iletilecektir.

9-Kredi Kartı bilgilerinin güvenliği

9.1 Nude web sitesinde bir ürün satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veritabanı hariç Paşabahçe veritabanında saklanmaz, bilgilerinize erişilemez.

9.2 Alışverişinizi yaparken girdiğiniz tüm kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü 128 bitlik Amerikan GlobalSign SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır.

9.3 Alışveriş yaptığınız sitelerin güvenlik gerektiren (özellikle kredi kart bilgilerinizi girdiğiniz) sayfalarında öncelikle sayfanın Internet adresinin http`den https`e dönüştüğünü kontrol ediniz.

9.4 Siparişleriniz ile ilgili olarak e-posta, faks veya mektup ile göndereceğiniz mesajlarınızda veya telefon görüşmelerinizde kredi kartı numaranızı ve bu karta ait şifre/güvenlik kodu (CVV) vb. gibi kişisel bilgilerinizi belirtmeyiniz.